По-русски

Vērtīgi zināt

Gribu izmest savu veco televizoru, bet nezinu kur. Ko man darīt?

Saskaņā ar LR likumdošanu, televizori, tāpat kā vairākas citas EEI (elektriskās un elektroniskās iekārtas) ir bīstami atkritumi. Bīstamos atkritumus nepieciešams nodalīt no citiem atkritumu veidiem un nodot utilizācijai. Jūs varat piezvanīt uz „zaļo līniju” 800 00 515, vai atsūtīt e-pastu uz utilizacija@dilers.lv

Rīgā un Rīgas rajonā mēs varam bezmaksas saņemt nolietotu elektrotehniku no Jūs mājokļa vai biroja; citās pilsētās var nodot elektropreces tūvākajā pieņemšanas punktā

Esmu pusmūža sieviete, dzīvoju Bolderājā, daudzstāvu ēkas 5. stāvā. Vai jūs varat bez maksas aizvest manu ledusskapi un palīdzēt man nogādāt to lejā uz 1.stāvu?

Protams. Jums tikai ir jāpiezvana uz eleco „zaļo līniju” 800 00 515, vai atsūtīt e-pastu uz utilizacija@dilers.lv

Kur atrodas jūsu atkritumu un metāllūžņu pieņemšanas punkti?

Tie atrodas visā Latvijas teritorijā, visu sarakstu iespējams apskatīt sadaļā Kontakti.

Mūsu uzņēmums plāno uzsākt elektroiekārtu un dažādu akumulatoru un bateriju tirdzniecību, vai mums būs jāmaksā dabas resusrsu nodoklis (DRN) par Latvijā realizētajām precēm un kā to var aprēķināt?

To, vai Jūsu uzņēmums atbilst elektroiekārtu un akumulatoru “ražotāja” definīcijai un vai Jūs esat DRN maksātājs, kā arī optimālāko risinājumu nodokļa atbrīvojuma iegūšanai Jums palīdzēs noskaidrot AS Latvijas Zaļais elektrons (videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekotājs). Zvaniet uz tālruņiem 67320628 un 67320150, un Jums tiks sniegta kompetenta atbilde.

Mūsu uzņēmumā ir daudz vecu datoru, monitoru un citas biroja tehnikas. Mēs esam ieinteresēti sadarbībā ar kompāniju eleco un vēlamies jūs lūgt izvest visu veco tehniku no mūsu biroja. Kā mums vislabāk veikt pakalpojuma pasūtīšanu? Kādus dokumentus jāsagatavo? Vai tiešām tas mums neko nemaksās?

Zvaniet uz eleco „zaļo līniju” 800 00 515 un mēs vienosimies par Jums ērtu atkritumu izvešanas laiku. Ja Jūsu kompānijai EEI utilizācija ir nepieciešama regulāri, tad izdevīgāk ir noslēgt sadarbības līgumu, kas sniegs jums virkni priekšrocību.

Zvaniet uz eleco „zaļo līniju” 800 00 515 un mēs vienosimies par Jums ērtu atkritumu izvešanas laiku. Ja Jūsu kompānijai EEI utilizācija ir nepieciešama regulāri, tad izdevīgāk ir noslēgt sadarbības līgumu, kas sniegs jums virkni priekšrocību. Attiecībā par dokumentu noformēšanu pastāv vairākas iespējas: preču pavadzīme–rēķins , akts par nederīgu elektrisko un elektronisko iekārtu pieņemšanu utilizācijai u.c. Jūsu uzņēmuma grāmatvedis var izvēlēties jebkuru no iespējām, dokumentu paraugi apskatāmi sadaļā „Dokumentācija”. Jebkuru citu jautājumu, kas saistīti ar utilizāciju, gadījumā vērsieties pa tālruni 800 00 515. EEI utilizācijas pakalpojumi tiek sniegti bez maksas.


Likumdošana

"Atkritumu apsaimniekošanas likums"

22.11.2011. MK noteikumi Nr.897 "Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi"

19.04.2011. MK noteikumi Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus"

08.11.2011. MK noteikumi Nr.861 "Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām un par prasībām elektrisko un elektronisko iekārtu marķēšanai un informācijas sniegšanai"

21.06.2011. MK noteikumi Nr.485 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība"

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/96/EK (2003. gada 27. janvāris) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem

Pētījumi

Latvijas iedzīvotāji nenodod utilizācijai elektropreces

Dokumentācija

Sadarbības līgums (paraugs)

Preces pirkuma līgums (paraugs)

Stingrās uzskaites preču pavadzīme–rēķins (paraugs)

Akts par nederīgu elektrisko un elektronisko iekārtu pieņemšanu utilizācijai (paraugs)


Licences un sertifikāti

Licence melno un krāsaino metālu lūžņu iepirkšanai

Licence darbam ar ozona slāni noārdošām vielām


Nododiet metāllūžņus! 800 00 515
Developed by Razzhigaev & Company